I en analys av Intellegos Q2-rapport från 25 aug 2022, skriver Analyst Group att Intellego har levererat på den starka orderboken vilket resulterat i en substantiell tillväxt under andra kvartalet år 2022, och att förvärvet av Daro Group estimeras att stärka expansionsarbetet.

 ”Samtidigt fortsätter Intellegos utvecklingsprojekt att röra sig i rätt riktning mot kommersialisering, där vi estimerar att Bolaget materialiserar något av LOI-projekten under år 2022, vilket förväntas innebära ökad försäljning samt diversifierade intäktsströmmar. Givet Analyst Groups prognoser, estimeras en nettoomsättning om 62 MSEK år 2023, vilket med en tillämpad P/S-multipel om 7,3x, samt en diskonteringsränta om 12 %, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 19,3 kr i ett Base scenario.”