I en analys av Intellegos Q4-rapport, som publicerats 3 mars 2022, skriver Analyst Group att Intellego under året fortsatt visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter och håller kvar värderingsintervallen.

”Rapporten för det fjärde kvartalet år 2021 presenterade en försäljningstillväxt om 20 %, samtidigt som Bolaget har radat upp flera avsiktsförklaringar efter utgången av kvartalet, vilket bäddar för fortsatt tillväxt. Med hänsyn till detta, estimerar Analyst Group att Intellego kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att till år 2023 nå intäkter om 62 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel om P/S 6,8x och diskonteringsränta om 12 % ger det ett nuvärde om 17,3 kr per aktie i ett Base scenario.”

Läs hela analysen här.