I den senaste kommentaren som publicerades 4 oktober ser Analyst Group positivt på Intellegos senaste LOI med ett riskapitalfinansierat amerikanskt medtechbolag.

”Intellego är bevisligen inne i ett starkt momentum, då bolaget har tecknat flertalet LOI och erhållit flera strategiska affärer under de senaste månaderna. Med Intellegos senaste LOI bevisar bolaget återigen att dess teknologi går att tillämpa på flera områden, vilket visar på en god teknikhöjd och diversifiering.”

”Intellegos senaste affärer och avsiktsförklaringar ser vi som ett kvitto på att teknikplattformen är en stor del av bolagets framgång, då den möjliggör att Intellego på kort varsel kan möta marknadens behov och skapa nya produkter för fler användningsområden utan större investeringar. På så sätt kan Intellego diversifiera dess kassaflöden och öka försäljningen under en god skalbarhet”

Läs hela kommentaren här.