I en kommentar som publicerats 21 oktober med anledning av Intellegos LOI inom UV-härdning, lyfter Analyst Group fram att Intellego Technologies expanderar i nya segment och därmed ökar tillväxtmöjligheterna.

”Intellego fortsätter att växa inom befintliga segment och industrier, samtidigt som bolaget under året minst sagt ådagalagt att det finns en hög efterfrågan för bolagets UV-produkter inom flera nya tillämpningsområden.”

Analyst Group ser positivt på att Intellego fortsätter att utveckla tekniken till flera områden inom UV-strålning, vilket kan ge upphov till fler intäktsströmmar. Dessutom förväntas marknaden för UV-härdning vara värd ca 6,7 mdUSD år 2025, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 15 % (2020–2025), enligt MarketsandMarkets. Således är det ytterligare en miljardmarknad som Intellego adresserar och förväntas kapitalisera på. Vi ser med tillförsikt fram emot Intellegos stundande Q3-rapport i slutet av november, där fokus kommer ligga på att följa upp hur bolagets orderingång har utvecklats.”

Läs hela kommentaren här.