I en kommentarIntellegos Q2-rapport, som publicerades 25 augusti 2022, skriver Analyst Group bland annat:

”Sammanfattningsvis anser vi att Intellego levererar en stark Q2-rapport, där bolaget levererar en hög tillväxt under god kostnadskontroll, vilket bäddar för ökad lönsamhet framgent. Vidare ser vi med tillförsikt fram emot Intellegos Q3-rapport, där förvärvet av Daro Group förväntas konsolideras.”