I en kommentar på Intellegos Q4-rapport, som publicerats 24 februari 2022, skriver Analyst Group:  

”Under det fjärde kvartalet har Intellego signerat tre nya avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, vilket speglar det stora intresse som finns för bolagets teknikplattform, samt att teknologin går att tillämpa på flera områden. I Q4-rapporten framgår det att intresset för Intellegos teknik ökar, framför allt från stora globala bolag, och bolaget redan arbetar i flera förhandlingar om kommersiella avtal. Analyst Group räknar med att det kommer ta flera år innan den fulla potentialen av projekten som finns i bolagets pipeline återspeglas i Intellegos försäljning fullt ut, däremot, om ett eller flera av bolagets avsiktsförklaringar utvecklas till ett skarpt leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för bolaget. Enligt vår tidigare analys räknade vi med att Intellego skulle accelerera tillväxten genom förvärv under år 2022, vilket bolaget nämner i Q4-rapporten som en möjlighet framgent.” 

Läs hela analysen här.