Bolagsstämmor

Bolagsstämma 2024-05-24

Extra Bolagsstämma 2023-09-25

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2023 kl. 14.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Extra Bolagsstämma 2023-08-22

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 augusti 2023 kl. 10:00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09:30.

Extra Bolagsstämma 2023-07-07

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 juli 2023 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.

Bolagsstämma 2023-05-11

Extra bolagsstämma 2023-01-30

Bolagsstämma 2022-05-12

Extra bolagsstämma 2021-12-23

Extra bolagsstämma 2021-10-11

Dokument tidigare bolagsstämmor