Information om aktien

Intellego Technologies är listat på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.

Lista: Nasdaq First North Growth Market

Kortnamn Aktier: INT

ISIN kod aktie: SE0016075063.

Antal aktier vid första handelsdagen: 19 611 234

Kortnamn Teckningsoptioner: INT TO1

ISIN kod TO1: SE0016038624

Första handelsdag: 24 juni 2021

Bolagets företagsnamn är Intellego Technologies AB (publ).  Bolagets LEI-kod är 549300KTMO4X275LNL41 och organisationsnumret är 556864-1624.

Certified Adviser: Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm, Sweden, +46 8-588 68 570, 
certifiedadviser@carnegie.se