Trimet, ett regiontäckande, offentligt företag i Portland, Oregon, investerade 2020 i UVC-armaturer för desinfektion av bussar och tåg. De elva UVC-armaturerna har hjul så att de enkelt kan rullas in i fordonen och lamporna är samma typ av som används vid desinfektion av operationssalar på sjukhus runtom i världen. För att veta att alla ytor fått tillräckligt av UVC-ljus används dosimeterkort med färgindikator från Intellego.

— Våra passagerare och medarbetares säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet. Redan vid pandemins början sågs rutinerna för städning och rengöring över, kraven höjdes och extra personal anställdes. UVC-desinfektionen adderar en extra nivå av hygien och säkerhet, och tack vare dosimeterkorten så kan vi hela tiden följa upp effekten, säger Jeremy Jones-Wyatt, Bus Maintenance Supervisor på Trimet.

UVC-lamporna inaktiverar bakterier och virus, men först efter sedvanlig städning, alltså dammsugning, torkning och moppning har tagit bort smuts, damm och kladd från alla ytor. Då kommer det osynliga ultravioletta ljuset bättre åt bakterier och viruspartiklar som kan finnas kvar. Städpersonalen ställer in timern på UVC-lamporna och kan sedan utföra andra arbetsuppgifter medan det förinställda desinfektionsprogrammet körs. Efteråt kontrolleras UVC-dosimetrarna, om någon yta eller något utrymme inte har fått tillräcklig UVC-bestrålning, vilket avläses på dosimeterns färgindikator, genomförs ytterligare några minuters desinfektion.

Trimet har nära 1500 förare som kör över 600 bussar och 150 tåg, och varje vecka reser över 890 000 passagerare med dem. Företaget var bland de första kollektivtrafikoperatörerna i USA att införa UVC-desinfektion för fordonsflottan efter att pandemin gjort att veckopassagerarantalet sjunkit från 1,9 miljoner passagerare till knappt 600 000 i början av 2020.

— Vi utforskar alla vägar för att våra passagerare och medarbetare ska kunna känna sig trygga med att vi på Trimet gör allt för att smitta, virus och bakterier inte ska återfinnas bussar och tåg när de är städade. Med UVC-desinfektion och dosimeterkontroller kan vi stå för det. När människor nu åter börjar röra sig mer ute i samhället fortsätter vi att fokusera på att hålla tillbaka smittorisken. Som delstatens största kollektivtrafikföretag arbetar vi med fortsatt utveckling av rutiner för säkerhet i kollektivtrafiken, säger Jeremy Jones-Wyatt, Bus Maintenance Supervisor på Trimet.

Företag och organisationer i många olika branscher använder UVC-desinfektion eftersom det är ett säkert, snabbt, kostnadseffektivt och dokumenterat sätt att inaktivera virus och bakterier.

— Många tillverkare och leverantörer av UVC-desinfektion inkluderar redan från början våra dosimetrar i sina produkter och lösningar för sjukhus, vårdinrättningar och andra krävande miljöer. De gör detta eftersom deras kunder då får en tydlig indikation på att UVC-utrustningen är precis så effektiv som förväntat och för att man i känsliga miljöer helt enkelt måste vara säker på att tillräcklig dos UVC-ljus har träffat alla ytor, berättar Claes Lindahl, vd på Intellego.

Se filmen om hur Trimet använder Intellegos UVC-dosimetrar för att mäta effekten av desinfekteringen på fordon i kollektivtrafiken: