Många skolor och förskolor har stora utmaningar i att hålla nere smittspridningen av olika virus inom verksamheterna. I barnomsorgsmiljöer sprids många olika smittsamma mikroorganismer, både de som angriper luftvägarna (till exempel coronavirus) och magen (vinterkräksjuka). Ansvariga och personal är väl medvetna om att konsekvent goda hygienrutiner och tillräcklig desinfektion är avgörande för att minimera smittspridningen. I Tyskland har många förskolor investerat i UV-luftrenare, erfarenheterna och resultaten är hittills mycket positiva.

Utmaning att hålla inomhusluft på förskolor och skolor ren och smittfri

En del i utmaningen att minimera smittspridning och upprätthålla en god luftmiljö i skolmiljöer är att barn är nyfikna, rörliga och aktiva. Det går inte att hålla särskilda restriktioner på samma sätt som med vuxna, de små barnen kan inte förväntas hålla avstånd varken till varandra eller pedagogerna. Detta faktum ställer ännu högre krav på rengöring och desinfektion av lokalerna, med regelbunden och noggrann städning, avtorkning och desinfektion av ytor.

Om luften desinfekteras regelbundet, exempelvis med UV-ljus, så minskas risken för spridning av covid och andra luftburna virus och bakterier avsevärt.

Rent och säkert på tysk förskola

På förskolan Kathinka-Platzhoff-Stiftung i tyska Hanau har man alltid lagt stor vikt vid hygien och städning, men det ökade behovet att skydda både pedagoger och barn från smitta, i och med coronapandemin, bidrog till beslutet att investera i UV-desinfektionsutrustning. Enhetschef Wolfgang Zöller och hans personal sökte efter metoder för att rena inomhusluft och valde, efter noggrann utvärdering, utrustning från Hereaus, av märket Soluva®. Personalen hade gjort sin hemläxa inför beslutet:

”Utrustningen vi valde är säker att använda och ger största möjliga desinfektionseffekt. Det är viktigt att vi kan vara helt säkra på att UV-strålningen hålls inom det rum eller utrymme där apparaten finns”, säger förskolepedagog Elisa Reinbacher.

Även föräldrarna till förskolebarnen involverades tidigt i förslags- och beslutsprocessen. De uppskattar förskolans ansträngningar att hålla miljön deras barn vistas i så ren, smittfri och hälsosam som möjligt och sätter stort värde på den extra luftrening som UV-desinfektionen innebär. För dem innebär de positiva konsekvenserna både friskare barn och en enklare vardag, då infektionsrisken minskat och förskolan inte har behövt stängas på grund av smitta.

UV-desinfektion kompenserar där ventilationen begränsar

Mekanisk ventilation är bra och nödvändig. Den gör att luften cirkulerar samt bidrar till en jämn inomhustemperatur. Många ventilationssystem har luftrenande filter, men inte alla. Och det är långt ifrån alla filter som kan fånga så små partiklar som covid-19-virus. Som en jämförelse är ett människohår cirka 100 gånger större än en coronaviruspartikel.

Lägg till detta utmaningen att många skolor och förskolor saknar öppningsbara fönster så att man inte kan vädra med tvärdrag. Covid-19 är ett luftburet virus och ett viktigt sätt att minimera smittspridning är att vädra ut luft och få in ny, antingen utifrån eller filtrerad genom ett filter tillräckligt fint för att fånga viruspartiklarna. Men vad gör man då när det inte går att vädra?

– UV-desinfektion är ett effektivt och säkert sätt att avlägsna virus och bakterier från inomhusluft och kompenserar effektivt det som varken ventilation, luftfilter eller andra städ- och hygienåtgärder kan åtgärda. Med dosimetrar från Intellego blir det dessutom enkelt för personalen att se när önskad effekt är uppnådd; det är bara att kolla färgen på dosimeterkortet, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

 

Fakta:

Ett hårstrå är 60-120 mikron i diameter, pollen 10-40 mikron, bakterier 2,5 och sars-COV-2 bara 1 mikron i diameter. UV-ljus kan döda alla viruspartiklar, oberoende av storlek. För att indikera när tillräcklig dos av UV-strålningen har uppnåtts kan dosimetrar från Intellego användas.