Ledning

Claes Lindahl, VD Intellego

Claes Lindahl

Grundare till Bolaget och vd sedan 2011

Födelseår: 1984

Erfarenhet: Claes Lindahl har studerat bioteknik och ekonomi på Chalmers tekniska högskola respektive Linköpings universitet. Han har varit verksam som entreprenör i olika bolag sedan 2011.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 1 691 900 aktier och 1 120 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024A.

Intellego CEO Claes Lindhal

Wendy Brady

Tf. Chief Marketing Officer – Global Healthcare

Födelseår: 1970

Erfarenhet: Wendy Brady har tjugo års erfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling. Sedan 2016 har hennes arbete varit fokuserat på produkter inom hälsovården och infektionsprevention.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 0 aktier. 5 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram W2021-2024A.

Intellego CEO Claes Lindhal

Anna Wallin

CFO sedan 2022

Födelseår: 1972

Erfarenhet: Anna Wallin är auktoriserad redovisningskonsult. Hon är verksam inom företagsledningen i ett flertal bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i BK Holding AB, Drivea AB, Drivea Fastighet AB, Hytrans AB, Katrineberg Stav Fastighet AB, Traversvägen Fastighet AB, Visby Ärlan Fastighet AB, styrelseledamot i Drivea Fastighet AB, likvidator i Herrgården i Andersfors, Artefact Sweden, Rautaki, Backman&Partner, Hushållsmaskiner i Haninge, Aktiebolaget Trollhus, Alma i Kalmar, Alma i Bostäder, Garden Design i Haninge, Duna Tunneling Sverige.

Innehav i Intellego: 0 aktier

Intellego CEO Claes Lindhal

Steven Glover

Chief Commercial Officer sedan 2020

Födelseår: 1954

Erfarenhet: Steven Glover har en masterutbildning i affärsutveckling från Xavier University, Ohio. Han har 45 års erfarenhet rörande kommersiella medicinska produkter.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 0 aktier, 10 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram W2021-2024A.