Ledning

Claes Lindahl, VD Intellego

Claes Lindahl

Grundare till Bolaget och vd sedan 2011

Födelseår: 1984

Erfarenhet: Claes Lindahl har studerat bioteknik och ekonomi på Chalmers tekniska högskola respektive Linköpings universitet. Han har varit verksam som entreprenör i olika bolag sedan 2011.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 1 691 900 aktier och 1 120 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024A.

Intellego CEO Claes Lindhal

Elle Lacey

CMO & COO sedan 2023

Födelseår: 1990

Erfarenhet: Har startat och framgångsrikt drivit två bolag, det första från 25 års ålder. Elle har bred erfarenhet av att skapa global tillväxt, och implementera marknadsstrategier, och har arbetat som global marknadsdirektör för fintechbolaget Monetago.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 0 aktier.

Intellego CEO Claes Lindhal

Anna Wallin

CFO sedan 2022

Födelseår: 1972

Erfarenhet: Anna Wallin är auktoriserad redovisningskonsult. Hon är verksam inom företagsledningen i ett flertal bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i BK Holding AB, Drivea AB, Drivea Fastighet AB, Hytrans AB, Katrineberg Stav Fastighet AB, Traversvägen Fastighet AB, Visby Ärlan Fastighet AB, styrelseledamot i Drivea Fastighet AB, likvidator i Herrgården i Andersfors, Artefact Sweden, Rautaki, Backman&Partner, Hushållsmaskiner i Haninge, Aktiebolaget Trollhus, Alma i Kalmar, Alma i Bostäder, Garden Design i Haninge, Duna Tunneling Sverige.

Innehav i Intellego: 0 aktier

Intellego CEO Claes Lindhal

Steven Glover

CCO sedan 2020

Födelseår: 1954

Erfarenhet: Steven Glover har en masterutbildning i affärsutveckling från Xavier University, Ohio. Han har 45 års erfarenhet rörande kommersiella medicinska produkter.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 0 aktier, 10 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram W2021-2024A.