Ledning

Claes Lindahl, VD Intellego

Claes Lindahl

Grundare till Bolaget och vd sedan 2011

Födelseår: 1984

Erfarenhet: Claes Lindahl har studerat bioteknik och ekonomi på Chalmers tekniska högskola respektive Linköpings universitet. Han har varit verksam som entreprenör i olika bolag sedan 2011.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 1 691 900 aktier och 1 120 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024A.

Intellego CEO Claes Lindhal

Elle Lacey

CMO & COO sedan 2023

Födelseår: 1990

Erfarenhet: Har startat och framgångsrikt drivit två bolag, det första från 25 års ålder. Elle har bred erfarenhet av att skapa global tillväxt, och implementera marknadsstrategier, och har arbetat som global marknadsdirektör för fintechbolaget Monetago.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav i Intellego: 0 aktier.

Intellego CEO Claes Lindhal

Petra Olofsson

CFO sedan april 2024

Födelseår: 1989

Erfarenhet: Petra Olofsson är auktoriserad redovisningskonsult med flera års erfarenhet från redovisningsföretagen OWL och EY.

Övriga pågående uppdrag: Inga

Innehav i Intellego: 0 aktier