Nyheter & Case

Analyst Group: Analys av Intellegos Q2-rapport

Analyst Group: Analys av Intellegos Q2-rapport

I en analys av Intellegos Q2-rapport från 25 aug 2022, skriver Analyst Group att Intellego har levererat på den starka orderboken vilket resulterat i en substantiell tillväxt under andra kvartalet år 2022, och att förvärvet av Daro Group estimeras att stärka...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q2-rapport

Analyst Group: Kommentar på Intellegos Q2-rapport

I en kommentar på Intellegos Q2-rapport, som publicerades 25 augusti 2022, skriver Analyst Group bland annat: "Sammanfattningsvis anser vi att Intellego levererar en stark Q2-rapport, där bolaget levererar en hög tillväxt under god kostnadskontroll, vilket bäddar för...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q2-rapport

Analyst Group: Analys av Intellegos Q1-rapport

I en analys av Intellegos Q1-rapport, som publicerats 14 juni 2022, skriver Analyst Group att Intellego materialiserat ett LOI till ett avtal vilket tryggar framtida kassaflöde. Värderingen justeras därför upp något. ”Mot bakgrund av att Intellego har materialiserat...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

I en analys av Intellegos Q4-rapport, som publicerats 3 mars 2022, skriver Analyst Group att Intellego under året fortsatt visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter och håller kvar värderingsintervallen. ”Rapporten för det fjärde...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

Analyst Group: Kommentar på Intellegos Q4-rapport 

I en kommentar på Intellegos Q4-rapport, som publicerats 24 februari 2022, skriver Analyst Group:   ”Under det fjärde kvartalet har Intellego signerat tre nya avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, vilket speglar det stora intresse som...