Nyheter & Case

Analyst Group: Analys av Intellegos Q1-rapport

Analyst Group: Analys av Intellegos Q1-rapport

I en analys av Intellegos Q1-rapport, som publicerats 14 juni 2022, skriver Analyst Group att Intellego materialiserat ett LOI till ett avtal vilket tryggar framtida kassaflöde. Värderingen justeras därför upp något. ”Mot bakgrund av att Intellego har materialiserat...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

I en analys av Intellegos Q4-rapport, som publicerats 3 mars 2022, skriver Analyst Group att Intellego under året fortsatt visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter och håller kvar värderingsintervallen. ”Rapporten för det fjärde...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

Analyst Group: Kommentar på Intellegos Q4-rapport 

I en kommentar på Intellegos Q4-rapport, som publicerats 24 februari 2022, skriver Analyst Group:   ”Under det fjärde kvartalet har Intellego signerat tre nya avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, vilket speglar det stora intresse som...

Analyst Group: Analys av Intellegos Q4-rapport

Analyst Group: Aktieanalys på Intellegos Q3-rapport

I en analys av Intellegos Q3-rapport, som publicerats 1 december 2021, skriver Analyst Group att Intellego under året visat att det finns en hög efterfrågan på bolagets produkter och lovande avsiktsförklaringar talar för fortsatt tillväxt. ” Under det tredje kvartalet...

UV-härdning ett nytt, växande applikationsområde för Intellego

UV-härdning ett nytt, växande applikationsområde för Intellego

UV-härdning, eller härdning med ultraviolett ljus, används idag inom en mängd industrier som sysslar med olika former av ytbehandling, till exempel billackering, produktion av elektronik, medicinteknisk utrustning och tryckerier. Intellegos dosimetrar mäter effekten och indikerar när tillräcklig mängd UV-strålning som krävs för respektive process har uppnåtts. På så sätt optimerar dosimetrarna en redan effektiv och energibesparande process.