Nyheter & Case

Analyst Group: Aktieanalys på Intellegos Q3-rapport

Analyst Group: Aktieanalys på Intellegos Q3-rapport

I en analys av Intellegos Q3-rapport, som publicerats 1 december 2021, skriver Analyst Group att Intellego under året visat att det finns en hög efterfrågan på bolagets produkter och lovande avsiktsförklaringar talar för fortsatt tillväxt. ” Under det tredje kvartalet...

UV-härdning ett nytt, växande applikationsområde för Intellego

UV-härdning ett nytt, växande applikationsområde för Intellego

UV-härdning, eller härdning med ultraviolett ljus, används idag inom en mängd industrier som sysslar med olika former av ytbehandling, till exempel billackering, produktion av elektronik, medicinteknisk utrustning och tryckerier. Intellegos dosimetrar mäter effekten och indikerar när tillräcklig mängd UV-strålning som krävs för respektive process har uppnåtts. På så sätt optimerar dosimetrarna en redan effektiv och energibesparande process.