Pressmeddelanden

2023

2023-01-27 09:11 Intellegos dosimeter testas av läkemedelsproducent med positiva resultat News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har under en period samarbetat med ett företag vars kunder...
2023-01-26 12:56 Intellegos CMO avgår, rekryteringsprocess inleds News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar marknaden att bolagets nyligen tillsatte CMO, Ronja Koepke...
2023-01-20 16:25 Intellego tillsätter Ronja Koepke som ny CMO News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tillsätter Ronja Koepke som ny CMO för koncernen med ansvar...
2023-01-17 09:00 Intellego uppdaterar om LOI med globalt ledande aktör inom artificiellt solljus News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick i januari 2022 ett icke exklusivt LOI med en av världens...
2023-01-13 16:18 Intellego sluter exklusiv överenskommelse med LOI-partner värd minst 5 miljoner EUR News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingår en exklusiv överenskommelse med samma europeiska...
2023-01-13 12:22 Konvertibelägare påkallar konvertering till aktier i Intellego News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Det konvertibla lånet om totalt 6 miljoner SEK som Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) erhållit...
Intellego Technologies utfärdar rättelse av det pressmeddelande som publicerades den 12 januari 2023 kl 17:32. Rättelse avser att pressmeddelandet...
2023-01-12 17:37 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL) News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2023 kl. 14.00...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
2023-01-12 11:08 Intellego ingår samarbetsavtal med kinesiska Comwin värt minst 6 miljoner USD News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar samarbetsavtal med det kinesiska UV-företaget Foshan...

2023

2023-01-26 12:56 Intellegos CMO avgår, rekryteringsprocess inleds News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar marknaden att bolagets nyligen tillsatte CMO, Ronja Koepke...
2023-01-20 16:25 Intellego tillsätter Ronja Koepke som ny CMO News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tillsätter Ronja Koepke som ny CMO för koncernen med ansvar...
2023-01-13 16:18 Intellego sluter exklusiv överenskommelse med LOI-partner värd minst 5 miljoner EUR News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingår en exklusiv överenskommelse med samma europeiska...
2023-01-13 12:22 Konvertibelägare påkallar konvertering till aktier i Intellego News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Det konvertibla lånet om totalt 6 miljoner SEK som Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) erhållit...
Intellego Technologies utfärdar rättelse av det pressmeddelande som publicerades den 12 januari 2023 kl 17:32. Rättelse avser att pressmeddelandet...
2023-01-12 17:37 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL) News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2023 kl. 14.00...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
2023-01-12 11:08 Intellego ingår samarbetsavtal med kinesiska Comwin värt minst 6 miljoner USD News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar samarbetsavtal med det kinesiska UV-företaget Foshan...
2023-01-10 08:48 Intellego tecknar LOI med Doneax i Kina, ska utveckla ny Pulse Xenon-dosimeter News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI, Letter of Intent, med företaget...