Användning av UV-bestrålning för att rengöra och desinfektera utrustning, förpackningar, material och livsmedel är en teknik som använts kommersiellt sedan början av 1900-talet. Bakteriedödande UV-strålning desinfekterar ytor och material helt utan användning av kemiska ämnen, vilket är en förutsättning när det handlar om mat och livsmedel. Med ökad kunskap om hur desinfektion med UV-strålning fungerar är det lättare att förstå varför metoden är så användbar och har många nya användningsområden.

ABC om UVA, UVB och UVC

Det osynliga, ultravioletta ljuset UVA, UVB och UVC är olika typer av så kallad optisk strålning. UVA och UVB tränger igenom atmosfärens ozonskikt, värmer upp jorden och förser levande varelser med livsnödvändigt ljus och energi. Både UVA- och UVB-strålning kan ge skador på huden vid långvarig exponering, men ljuset är samtidigt nödvändigt för till exempel människokroppens produktion av D-vitamin. UVC däremot tränger inte igenom ozonskiktet men har mycket högre energi än UVA och UVB, och är skadlig för människan redan vid kortare exponering. UVC, med både den kortaste våglängden och det bredaste UV-spektrumet (100-280 nm), har den högsta bakteriedödande effekten vid 260 nm.

Precis som för synligt ljus beror effekten av UVC-strålning på avståndet mellan källa och objekt, det vill säga strålningen blir svagare ju längre ifrån objektet den kommer. UVC- är så energirik att den är skadlig på DNA-nivå för allt levande, inklusive bakterier, vilket är själva avsikten med desinfektering.

Så här dödar UVC-strålning bakterier – kopplingen mellan dos och effekt

UV-strålningens desinfekterande egenskaper beror på att den kan bryta DNA-strukturen i exempelvis bakterier. Hur effektiv en desinfektionsmetod med UVC-strålning är beror direkt på vilken dos som används (=(tid x energi)/yta) vilken oftast mäts i Joule/m2 (Js/m2). Hög intensitet under kort tid eller låg intensitet under en längre tidsperiod kan ge samma resultat.

– Intellegos dosimetrar är utvecklade för att indikera uppnådda doser vid UVC-strålning, just för att mer energi än nödvändigt inte ska behövas. Genom att kombinera UV-strålning med dosimetrar från Intellego kan företag i livsmedelsbranschen leva upp till rådande hygienföreskrifter samtidigt som kemiska rengöringsmedel inte behöver användas. Dessutom sparas energi när överdosering undviks, säger Claes Lindahl, vd Intellego Technologies.  

Ju enklare DNA-sammansättning, desto lättare att eliminera med UVC

Tumregeln är att ju enklare en mikroorganism är sammansatt, desto lättare är det att inaktivera den med UV-strålning. Detta förklarar att virus och bakterier är lättare att eliminera än mer komplexa mikroorganismer som till exempel jäst- och mögelsvampar. UV-strålning, specifikt UVC, är alltså ett mycket effektivt sätt att bli av med virus och bakterier helt utan biverkningar eller sidoeffekter.

Användningsområden för UV-desinfektering i livsmedelsindustrin

Transportband, tråg, redskap och verktyg, förråd och lagerutrymmen, golvytor och inomhusluft är några exempel på platser och processer där UV-strålning sedan länge används för desinfektering. Att kontinuerligt desinfektera transportband i produktionslinor för tillverkning av livsmedelsprodukter är en förutsättning för att produkterna ska möta hygienkraven. Med en fast monterad UV-lampa pågår desinfekteringsprocessen av transportbandet oavbrutet, utan att produktionsprocessen behöver avbrytas, och bakterietillväxten kan stoppas. En studie från 2019 utförd av det oberoende analysföretaget Bamos AG visar tydligt effekten av UVC-desinfektering på ett transportband för kött i en schweizisk köttindustri.

Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel

I Sverige och många andra länder klassas kallt kranvatten som livsmedel och ska därmed möta gällande hygienföreskrifter. UV-strålning används i stor utsträckning för rening av dricksvatten och världens första prototypanläggning för UV-rening av dricksvatten togs i bruk i Frankrike redan år 1910 och år 1985 använde fler än 1500 reningsverk i Europa UVC.

I Sverige används ungefär 160 liter vatten per person och dag, tio av dessa används till dryck och matlagning. För livsmedelsindustrin är tillgången på rent och bra dricksvatten också avgörande, industrier som bryggerier, slakterier, mejerier och andra livsmedelsproducerande företag konsumerar stora volymer vatten varje dag, både som ingrediens i produkterna och för rengöring.

– Vi ser stora möjligheter att ytterligare utveckla Intellegos dosimeterteknologi inom livsmedelsindustrin. Dosimetrar från Intellego används redan i olika delar av produktionsprocessen inom mat- och livsmedelsproduktion och vi arbetar kontinuerligt med utveckling av nya, både bransch- och processanpassade lösningar, säger Claes Lindahl, vd Intellego Technologies.

UV-desinfektering är framtidens metod

Användningen av UV-strålning för rengöring och desinfektering av ytor, objekt, utrymmen och objekt växer och teknologins effektivitet och användbarhet har sedan 2020 och coronapandemin fått ökad uppmärksamhet. Idag används UV-desinfektion i de flesta branscher och Intellego Technologies fortsätter att utveckla dosimeterteknologi för att möta behovet på marknaden.

 

Läs mer om Intellegos UVC-dosimetrar.