Styrelse

Johan Möllerström

Styrelseledamot sedan 2023

Födelseår: 1967

Erfarenhet: Johan Möllerström är civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet. Han har arbetat inom finansindustrin med stor erfarenhet att skapa affärer och finansförvaltning. Han har en stor erfarenhet från miljöteknik från sin tid i Malmberg Water, där Johan växte bolaget organiskt från 150 MSEK till 500 MSEK under tio år. Han har varit vd för marknadsnoterade OptiCept Technologies, som han lämnade i maj 2022. 

Övriga pågående uppdrag: Johan Möllerström är vd för Plexian AB, styrelseordförande i Veg of Lund AB och Sensodetect AB, samtliga marknadsnoterade, samt i några onoterade bolag som kan komma att noteras i framtiden. Därutöver driver Johan tillsammans med sin bror familjens Family Office där fokus är investeringar i bolag i tidig fas.

Innehav i Intellego: 1 158 251 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Björn Wetterling

Björn Wetterling

Styrelseledamot sedan 2017

Födelseår: 1947

Erfarenhet: Björn Wetterling är utbildad civilekonom samt är rektor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Vidare har han varit verksam som entreprenör och investerare i olika företag i 43 år.

Övriga pågående uppdrag: Björn Wetterling är vd i Wetterling Gallery AB och Björn Wetterling Gallery AB.

Innehav i Intellego: 394 016 aktier och 175 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Greg Batcheller  

Gregory Batcheller

Styrelseordförande sedan 2023

Födelseår: 1957

Erfarenhet: Gregory Batcheller har juridikexamen från Lunds universitet och University of Toronto, samt nationalekonomiexamen från London School of Economics. Han är en erfaren affärsförhandlare och har framgångsrikt förhandlat fram många internationella licens- och M&A-avtal i Europa, USA och Kina. Gregory har tidigare varit vd för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till ViroPharma Inc. 2011, styrelseledamot i Dermafol AB, Maas Biolab LLC och OBV Freehold Limited, samt styrelseordförande i Monocl AB samt marknadsnoterade Abliva AB och Guard Therapeutics AB. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i marknadsnoterade Xintela AB, Targinta AB, ImmuneBiotech Medical Sweden AB, CarryGenes Group samt styrelseledamot i Canacyl AB och Pharmacyl AB.

Innehav i Intellego: Gregory äger inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja