Styrelse

Intellegos styrelseordförande Björn Wetterling

Björn Wetterling

Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2018

Födelseår: 1947

Erfarenhet: Björn Wetterling är utbildad civilekonom samt är rektor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Vidare har han varit verksam som entreprenör och investerare i olika företag i 43 år.

Övriga pågående uppdrag: Björn Wetterling är vd i Wetterling Gallery AB och Björn Wetterling Gallery AB.

Innehav i Intellego: 394 016 aktier och 175 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Intellegos styrelseledamot Henrik Börjesson

Henrik Börjesson

Styrelseledamot sedan 2018

Födelseår: 1978

Erfarenhet: Henrik Börjesson är utbildad civilekonom med vidareutbildningar inom sälj, marknad och ledarskap. Han har även en Executive MBA samt läst EFL:s styrelseprogram. Vidare har han erfarenhet från arbete för företagsledningar, däribland ekonomichef för affärsområden i Inwido och Coop Butiker & Stormarknader, såväl som från kund- och styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: Henrik Börjesson är vd för TeQflo gruppen och TeQflo Jönköping AB, styrelseordförande för TeQflo AB, TeQflo Malmö AB och HB & CO Holding AB samt ordinarie styrelseledamot i TeQflo Jönköping AB och Torsion Invest AB.

Innehav i Intellego: 1 657 656 aktier och 175 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej 

Intellegos styrelseledamot Anders Ardstål

Anders Ardstål

Styrelseledamot sedan 2018

Födelseår: 1981

Erfarenhet: Anders Ardstål har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och har studerat Executive Leadership Development på Stanford University. Vidare har Anders Ardstål bred erfarenhet från flera branscher, noterade bolag och företagsledningar. Han har bland annat erfarenhet från ledningsarbete på Vitrolife inom medicinteknik, start-up inom High Tech, managementkonsult på McKinsey, olika chefsroller inom Thule-koncernen samt styrelsearbete från noterad såväl som onoterad miljö.

Övriga pågående uppdrag: Anders Ardstål är styrelseledamot i Klaria Pharma AB och affärsutvecklingschef för Vitrolife AB.

Innehav i Intellego: 275 800 aktier och 175 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Intellegos styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist

Per-Ola Rosenqvist

Styrelseledamot sedan 2020

Födelseår: 1958

Erfarenhet: Per-Ola Rosenqvist har arbetat med företagsledning och styrelsearbete i mer än 36 år och har sedan 2014 arbetat med de noterade bolagen ArcAroma AB, SensoDetect AB och Optifreeze AB samt sedan 2020 arbetat i bolaget Plexian AB som noterades på Nasdaq First North under april 2021. Han har en utbildning inom ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ironblock AB, Kvarteret Järnet AB, Wellpappen AB, Spirifer Fastigheter AB, AAP bioCEPT AB, AAP oliveCEPT AB, AAP dynaCEPT AB, Felix Rosenqvist AB, Plexian AB samt styrelseledamot i ArcAroma AB, Intellego Technologies AB och Stora Södergatans Fastigheter AB.

Innehav i Intellego: 583 466 aktier och 175 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja