Styrelse

Intellegos styrelseordförande Björn Wetterling

Björn Wetterling

Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2018

Födelseår: 1947

Erfarenhet: Björn Wetterling är utbildad civilekonom och har varit verksam som entreprenör och investerare i olika företag i 43 år.

Övriga pågående uppdrag: Björn Wetterling är vd i Wetterling Gallery AB och Björn Wetterling Gallery AB.

Innehav i Intellego: 394 016 aktier och 175 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Intellegos styrelseledamot Henrik Börjesson

Henrik Börjesson

Styrelseledamot sedan 2018

Födelseår: 1978

Erfarenhet: Henrik Börjesson är utbildad civilekonom med vidareutbildningar inom sälj, marknad och ledarskap. Han har även en Executive MBA samt läst EFL:s styrelseprogram. Vidare har han erfarenhet från arbete för företagsledningar, däribland ekonomichef för affärsområden i Inwido och Coop Butiker & Stormarknader, såväl som från kund- och styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: Henrik Börjesson är vd för TeQflo gruppen och TeQflo Jönköping AB, styrelseordförande för TeQflo AB, TeQflo Malmö AB och HB & CO Holding AB samt ordinarie styrelseledamot i TeQflo Jönköping AB och Torsion Invest AB.

Innehav i Intellego: 1 657 656 aktier och 175 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej 

Intellegos styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist

Per-Ola Rosenqvist

Styrelseledamot sedan 2020

Födelseår: 1958

Erfarenhet: Per-Ola Rosenqvist har arbetat med företagsledning och styrelsearbete i mer än 36 år och har sedan 2014 arbetat med de noterade bolagen ArcAroma AB, SensoDetect AB och Optifreeze AB samt sedan 2020 arbetat i bolaget Plexian AB som noterades på Nasdaq First North under april 2021. Han har en utbildning inom ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ironblock AB, Kvarteret Järnet AB, Wellpappen AB, Spirifer Fastigheter AB, AAP bioCEPT AB, AAP oliveCEPT AB, AAP dynaCEPT AB, Felix Rosenqvist AB, Plexian AB samt styrelseledamot i ArcAroma AB, Intellego Technologies AB och Stora Södergatans Fastigheter AB.

Innehav i Intellego: 583 466 aktier och 175 000 teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2024B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja