Att på ett effektivt, lönsamt och miljömässigt sätt kunna optimera varje skörd är avgörande för att jordbruks- och odlingsbranschen ska kunna möta en ökande global efterfrågan. I utmaningen ligger att förse en ökande befolkning med mat och man behöver man hitta nya, långsiktigt fungerande lösningar för att öka volymerna och kvaliteten på det som odlas. Olika våglängder och ljustyper, bland annat UV-ljus, behövs för att grönsaker ska växa, må bra och smaka bra när de odlas inomhus.

Allt fler grödor idag odlas inomhus. Olika typer av ljus, såväl synligt som osynligt, naturligt såväl som artificiellt, används för att optimera tillväxten. Inomhusodling innebär både fler skördar per år och möjlighet till lägre miljöpåverkan än frilandsodling. Dessutom är odlingarna oberoende av säsong och fungerar i såväl varma som kalla klimat. För att få fram så bra, välsmakande och friska grönsaker och växter som möjligt är vilken typ av ljus som används avgörande och i vilka doser. För detta ändamål kan dosimetrar från Intellego användas för att indikera uppnådd strålning och därmed optimera groning, tillväxt och skördevolym.

– Flera olika intressanta forskningsprojekt pågår och har genomförts inom områdena hortikultur och växtförädling och resultaten visar genomgående på intressanta möjligheter att öka volymerna i växtodling utan att öka den negativa klimatpåverkan, säger Claes Lindahl, vd Intellego Technologies.

Ljuset styr smaker, färger och näringsinnehåll

Eftersom växter inte kan förflytta sig till skuggan när solen blir för stark så utsöndrar de vid behov olika sol- och ljusskyddande ämnen. Dessa ämnen påverkar i hög grad både smak, färg och näringsinnehåll i grödorna. Vid odling inomhus, även i växthus med ljusgenomsläpp, stängs solens UV-strålar ute. När man tillsätter artificiellt UV-ljus är det viktigt att ha rätt ljus på rätt plantor. Små, späda plantor kräver små mängder svagt ljus för att må bra och i takt med att plantan växer ökar ljusbehovet. Hittills har forskare och odlare förlitat sig på experiment och studier av egna resultat för att få kvitto på vilka ljusmängder och -typer som bäst lämpar sig för de aktuella grödorna.

Intellegos dosimetrar som utvecklas för växtodling gör att odlare slipper experimentera fram rätt doser av ljus, då det blir möjligt att mäta exakt mängd strålning, oavsett om det gäller synligt eller osynligt ljus.

– Specialanpassade dosimetrar kan mäta när en viss planta har fått rätt mängd av ett visst ljus. Arbetet med att utveckla dosimetrar för detta ändamål pågår just nu och vi ser stora möjligheter att snart kunna erbjuda både industriella odlare och konsumentodlare ett effektivt och enkelt sätt att optimera skördarna och öka avkastningen.

Mätbara resultat med rätt dos ljus

Växthusodling och inomhusodling har olika behov av att tillföra och mäta ljus. Vid växthusodling varierar behovet efter väder, tid på dygnet och säsong, alltså hur mycket dagsljus som släpps igenom tak och väggar. Vid så varierande förutsättningar ökar behovet av att kunna mäta ljusbestrålning och blir mer komplext. Vid ren inomhusodling, där enbart artificiellt ljus används, är behovet mer statiskt, men lika påtagligt. Att kontinuerligt kunna mäta strålning innebär inte bara att grödorna kommer att må bättre, man sparar också energi och bidrar till att göra odlingen mindre resurskrävande.

Utan UV-ljus – ingen ”smak av sol”

Vid inomhus- eller växthusodling utan tillsatt UV-ljus smakar grödorna annorlunda. Forskare har inte kunnat fastställa exakt vad det är som gör att växter odlade utan UV-ljus inte smakar lika gott som de som fått det, men alla är överens om att smaken blir annorlunda. Vid en studie utförd av Örebro universitet 2020 har UVA- och UVB-ljus använts för att förhöja smaken på inomhusodlad dill, och enligt en smakpanel från Restaurang- och hotellhögskolan så har så kallad guldstandard på smaken uppnåtts i försöken. Det är många odlare som väljer det något mer resurskrävande UV-ljuset, då produkterna helt enkelt får högre kvalitet.

–”Genom att mäta hur mycket UV-strålning som är tillräckligt för en bra produktion kan odlare minska energiåtgången och resursanvändningen”, berättar Örebroforskaren Victor Castro-Alves i en artikel om studien publicerad på forskning.se.

– Att utveckla dosimetrar för en i flera bemärkelser växande och livsnödvändig bransch och att på sikt kunna bidra till att det produceras mer mat, med mer hållbara och resursbesparande metoder är ett viktigt steg för Intellego, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

 

 

Fakta om olika sorters ljus vid växtodling:

PAR är det synliga, fotosyntesnödvändiga ljuset

Den våglängd av ljus som växter behöver för fotosyntesens funktion, synligt ljus (artificiellt eller solljus), definieras i PAR (Photosynthetically Active Radiation) eller på svenska: fotosyntetisk aktiv strålning. Spektrat ligger mellan 400 och 700 nanometer. För att mäta de olika parametrarna i PAR-ljus används definitionen DLI (Daily Light Integral), som visar mängden PAR-ljus som träffar en kvadratmeter under ett dygn. Växtodlare behöver se till att ett bra DLI-mått hålls över tiden. Läs mer om PAR och DLI här.

UV-ljus är det osynliga ljuset

Ultraviolett strålning ligger inom ett våglängdsområde som det mänskliga ögat kan inte uppfatta. Det är skadligt för både människor, djur och växter vid för höga doser och vid växtodling är det avgörande att rätt doser används.

Man kan indikera uppnådda doser av både synligt och osynligt ljus med dosimetrar från Intellego.