Ökad omsättning och ett positivt fortlöpande arbete

Fjärde kvartalet i sammandrag
• Ökande omsättning
• Alla utvecklingsprojekt som bolaget tecknat LOI för utvecklas enligt plan
• I flera fall pågår kommersiella diskussioner och förhandlingar relaterade till ingångna LOI