Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har sedan augusti 2021 ingått fem LOI om utvecklingsprojekt samt ett utvärderingsarbete kring den nylanserade 222nm-dosimetern. Samtliga samarbeten fortskrider och bolaget vill därför ge en kort uppdatering på hur respektive projekt utvecklas.

LOI med globalt bolag inom växt och odlingsindustrin. Avsikten är att ta fram produkter som ska hjälpa industriella odlare och konsumentodlare att optimera skördar med avseende på avkastning och kvalitet. En första prototyp är utvecklad, vilket är en dosimeter som mäter synligt ljus, och de första testresultaten av prototypen är verifierad av partnern som positiva. Den tidigare kommunicerade marknadsuppskattningen och tidsplanen gäller.

Utvärdering av 222nm dosimeter med amerikanska Ushio under deras varumärke. Utvärderingen av såväl marknad som teknologi är klar. Bolagen kommer tillsammans att ge mer information inom ett par veckor.

LOI med amerikanskt medtech-bolag. Projektet syftar till att implementera intellegos UV-teknik på medicintekniska produkter som redan används inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd. Första testningen är genomförd och förhandling om avtal pågår.

LOI med ett europeiskt företag inom UVC-härdning för tryckkänsliga adhesiv. Projektet ska utveckla dosimetrar för UVC-härdning avsedd för tryckkänsliga adhesiv som ska användas för att kvalitetssäkra produktionsprocesser och på så sätt undvika produktionsavbrott och säkra en acceptabel slutprodukt. En första prototyp är hos partnerföretaget för utvärdering. Den tidigare kommunicerade marknadsuppskattningen och tidsplanen gäller.

LOI med Heraeus Kina om att utveckla dosimetrar för UVA-härdning. UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Projektet har startat och inlett utvecklingsarbetet. Den tidigare kommunicerade marknadsuppskattningen och tidsplanen gäller.

LOI med amerikansk distributör inom kosmetik och solskydd, Equilibrium47/Fahsal. Avsikten är att kommersialisera konsumentprodukterna UV-indikatorer i både Nord- och Sydamerika. Utvärderingen pågår och beräknas vara klar under Q4.

Utöver ovan nämnda samarbeten har bolaget flertalet andra aktiva diskussioner vilka bolaget hoppas kunna kommuniceras inom kort.