Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har sedan augusti 2021 ingått fem LOI om utvecklingsprojekt. Samtliga samarbeten fortskrider och bolaget vill därför ge en kort uppdatering på hur projekten utvecklas.

Alla LOI-projekt fortskrider enligt plan och tidigare kommunikation. I de fall där Bolaget och dess partners är i en kommersiell diskussion rör det sig generellt sett om fleråriga avtal och större summor vilket innebär att avtalsförhandlingarna kan komma att ta tid då flera personer är inblandade i både förhandlingarna och beslutsprocesserna.

Utöver tidigare nämnda samarbeten har Intellego ett flertal andra aktiva diskussioner vilka bolaget hoppas kunna kommunicera inom kort. Bolaget har också intensifierat aktiviteterna kring förvärv av andra bolag och undersöker flera olika möjligheter på marknaden.