Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) kommunicerade under gårdagen att ett av Bolagets LOI nu resulterat i ett avtal. Med anledning av detta vill Bolaget vidare kommentera övriga LOI.

– I och med Intellegos avtal med HAI Solutions anser vi att de marknadspotentialer som nämnts i tidigare kommunikationer stämmer. Det indikerar att även uppskattningarna i de andra LOI avtalen är realistiska och vi kan förhoppningsvis realisera flera av projekten inom en snar framtid. Ett exempel är projektet gällande UVC-härdning som ska vara färdigt utvärderat under hösten. Det är positivt att våra LOI nu börjar realiseras och som vi ser det så har resan bara börjat, vi bara börjat skrapa på ytan vad gäller potentialen för vår teknik, säger VD Claes Lindahl.