Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har flera pågående projekt inom UV-härdning med olika globala bolag. Samtidigt har bolaget nu börjat sälja indikatorerna i egen regi inom EU.

– Det finns ett stort behov av dosimetrar för UV-härdning och vi gör nu de första leveranserna inom EU, där vi idag har betalande kunder. Samtidigt som bolagets egen försäljning påbörjats fortsätter diskussionerna med de globala bolagen, och vi ser positivt på att ha åtminstone ett avtal på plats under 2022, säger Claes Lindahl, vd Intellego.