Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den danska healthcare-distributören Adwizors, avseende Bolagets UVC- och konsumentprodukter. Avtalet ger Adwizors exklusivitet avseende UVC-produkterna på den danska marknaden. Enligt avtalet garanteras Intellego intäkter på minimum 225 000 EUR under avtalsperioden som löper 18 månader. Leveranserna påbörjas per omgående.

Om Intellego Technologies UVC dosimetrar och konsumentprodukter
UVC dosimetrar används bland annat av hälso- och sjukvården för att verifiera att ytor har utsatts för tillräcklig energi i form av ultraviolett ljus för att döda bakterier, virus och sporer. Dosimetern, när den utsatts för ultraviolett ljus, ändrar färg, vilket ger användarna ett enkelt, effektivt och snabbt verktyg för att säkerställa tillräcklig desinfektion.

Intellegos UV-indikator för konsumentmarknaden säljs och marknadsförs under varumärket SmartSun och finns i två format: armband och klistermärken.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/