Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) går vidare i samarbetet med det europeiska bolag inom UV-härdning av tryckkänsliga adhesiv (”Avtalsparten”) som LOI tecknades med i oktober 2021 gällande att utveckla dosimetrar anpassade för deras härdningsprocesser. Dosimetrarna är nu utvärderade med positiva resultat. Parterna tecknar därför ett nytt och exklusivt avtal inom nämnt applikationsområde med syfte att utvärdera den globala marknaden. Utvärderingen löper fram till oktober 2022 då leveransavtal planeras att ingås.

Intellego har sedan oktober 2021 samarbetat med ett av världens största företag inom UV-härdning av tryckkänsliga adhesiv genom att utveckla dosimetrar som ska användas för att kvalitetssäkra Avtalspartens produktionsprocesser. Avtalsparten har under LOI-perioden gjort en inledande utvärdering av både marknad och teknik med positiva resultat, och parterna är nu överens om att vidare utvärdera den globala marknaden. Det nya avtalet ger Avtalsparten exklusiv rätt inom applikationsområdet och under utvärderingsperioden, vilken sträcker sig till oktober 2022

Bolaget som Intellego tecknar avtalet med är europeiskt, ett av världens största företag inom UV-härdning för tryckkänsliga adhesiv och omsätter cirka 19 mdr EUR per år.

Förutsatt att den globala marknadsutvärderingen visar positiva resultat kommer ett mångårigt leveransavtal att förhandlas. Avtalsparten har dessutom påtalat att den framtagna dosimetern kan vara den första av flera olika produkter som de ser behov av för den egna verksamheten och för deras kunder. I samband med ett sådant leveransavtal planerar Intellego att lansera och licensiera ut en digital plattform med ett app-system som sammankopplas med dosimetrarna för att göra dokumentation och kvalitetskontroll av olika härdningsprocesser enklare.

Det som framkommit under samarbetet är att marknadsuppskattningen för dosimetern kunnat estimeras med större precision än tidigare samt den tekniska funktionen hos Intellegos dosimeter. För Intellego skulle en fortsatt lyckad marknadsutvärdering och lansering av denna dosimeter innebära intäkter på över 25 MSEK under det första försäljningsåret och på 3–5 års sikt överstiga 100 MSEK per år. Licensintäkter från Intellegos digitala plattform eller från tillkommande och nyutvecklade dosimeterprodukter är exkluderade och tillkommer således.