Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknade i maj 2022 ett term sheet om licensavtal med HAI Solutions. Parterna har nu i stället kommit överens om ett leverantörsavtal. Intellego blir enligt avtalet exklusiv leverantör av ett specifikt fotokromatiskt bläck. Enligt HAI:s försäljningsprognos kommer avtalet ge Intellego intäkter på minst 1,5 miljarder SEK över en nioårsperiod. En maximal intäkt för Intellego under perioden beräknas till 4 miljarder SEK.

HAI Solutions är ett riskkapitalfinansierat medtechbolag från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i främst USA. HAI har en innovativ portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös kontaminering och infektion i blodomloppet.

Efter att Intellego och HAI i maj 2022 tecknade ett term sheet är nu bolagen är överens om ett leverantörsavtal i stället för ett licensavtal. Enligt det blir Intellego exklusiv leverantör av ett specifikt fotokromatiskt bläck till HAI. Intellego äger samtidigt rätten att utan begränsning sälja samma produkt till andra aktörer på marknaden.

Ett leverantörsavtal bedöms till skillnad från ett licensavtal kunna underlätta processen framåt, framför allt den regulatoriska delen. Avtalet kommer även minska både risker och kostnader för Intellego, och innebär dessutom att Intellego kan ta mer betalt jämfört med ett licensavtal.

Intellego har bekräftat realismen i HAI:s försäljningsprognos med andra aktörer inom industrin. Intellego har tidigare erhållit en order från HAI på 60 000 USD.

Avtalet är villkorat ett godkännande från den amerikanska myndigheten FDA, vilket parterna inte ser som ett större hinder då slutprodukten är en medicinskteknisk produkt med låg riskklassning. Risken att inte erhålla ett godkännande bedöms vara mycket liten. Ett FDA-avtal kan vara på plats inom 12 månader.

– Vi är glada över avtalet med HAI Solutions och ser fram emot samarbetet. Extra glädjande är det då allt började med ett LOI som sedan blev ett term sheet vilket nu resulterat i ett formellt avtal. Detta visar att processen med våra LOI:er fungerar och att de kan konverteras till kommersiella avtal, säger Claes Lindahl, vd på Intellego.