Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) kommer inom kort att börja publicera mer djupgående information om dess affärsområden samt om bolaget generellt. Materialet kommer huvudsakligen vara på engelska.

Under den senaste tiden har vi sett ett ökande intresse för bolagets aktiviteter och affärsområden varför Bolaget kommer att publicera mer djupgående material på engelska, detta då bolaget ser ett ökande intresse även utanför Sverige samt att koncernspråket är engelska. Bolaget kommer även att ge videokommentarer till varje kvartalsrapport på svenska.