Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingår en exklusiv överenskommelse med samma europeiska bolag inom UV-härdning som LOI tecknades med i oktober 2021. Överenskommelsen gäller att LOI-partnern ska avropa volymer under ett års tid, från och med idag, till ett värde om minst 5 miljoner EUR. Överenskommelsen ligger till grund för ett större och mer omfattande avtal. I gengäld får LOI-partner exklusiv och global marknadsrätt för PSA, Pressure Sensitive Adhesive, inom härdningsindustrin under samma period. Licensintäkter från Intellegos appsystem tillkommer.

Överenskommelsen avser dosimeterteknik för användningsområdet PSA, vilket används inom bland annat produktion av medicintekniska produkter och mobiltelefoner. De första leveranserna beräknas göras under första halvåret 2023. Diskussionerna om ett mer omfattande avtal i både tid och volymer fortgår och parterna har alltjämt som mål att få det klart under första halvåret 2023.

– Vi är väldigt glada för överenskommelsen och ser positivt på det marknadsarbete som partnerföretaget utför. De har till exempel redan börjat ta fram marknadsmaterial och instruktionsfilmer för produkterna vilket talar för deras seriositet och att de har samma syn som Intellego när det gäller marknadens efterfrågan på såväl volym som vilka marknadsinsatser som krävs för att nå ut till den globala marknaden, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

– Överenskommelsen fungerar som en språngbräda till det större avtalet, och Intellego får redan nu en kommersiell säkerhet i och med volymen som är kopplad till den exklusiva marknadsrätten och partnerföretaget får samtidigt den exklusiva marknadsrätten. Nu kan vi fokusera på marknadslanseringen av produkterna och förhandlingen av det större avtalet.

Bolaget som Intellego gjort överenskommelsen med är europeiskt, ett av världens största företag inom UV-härdning för tryckkänsliga adhesiv och omsätter cirka 19 mdr EUR per år.

– Detta är ännu en bekräftelse där våra LOI går från utvecklingsprojekt till kommersialisering. Samtidigt har vi bara skrapat på ytan. UVC för härdning är globalt en miljardmarknad, vilket kan komma att generera mycket höga intäkter varje år för Intellego. Dessutom tittar vi på UVA för härdning, framför allt 365nm och 395nm, vilket är en marknad som är cirka tio gånger större än den för härdning med UVC och där vi initialt också visat på positiva resultat, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.