Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har utsett Lago Kapital AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 24 juni 2021 då bolaget avser noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Lago Kapital kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med NASDAQ First North regelverk kring likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.