Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) avser att förvärva majoriteten av aktierna i Jiangyin Feiyang Instrument Co (”Feiyang”), ett bolag med huvudsaklig verksamhet inom UVC-desinfektion i Asien, och partnerna har undertecknat en avsiktsförklaring. Betalning planeras att ske i både kontanter och aktier i Intellego, och där den slutliga köpeskillingen grundas på att Feiyang uppnår vissa tillväxtmål.

Nästa steg i processen är att genomföra en due dilligence av Feiyang och förutsatt att den går bra, så kan förvärvet slutföras, vilket förväntas vara klart inom ett par månader. Feiyang omsatte 2021 ca 50 miljoner SEK och gjorde en operativ vinst på ca 14 miljoner SEK. Enligt det betalningsschema som parterna kommit överens om ska Feiyang dubbla omsättningen och vinsten inom 3 år.

– Med förvärvet av aktierna i Feiyang kommer Intellego att expandera distributionsnätverket och öppna upp för nya intäktsströmmar. Förvärvet kommer ge Intellego en betydligt starkare position på den asiatiska marknaden, vilken är en av de största i världen gällande UVC-desinfektion. Det kan också öppna upp för fler framtida möjligheter inom till exempel vattendesinfektion vilket är den största marknaden för UVC-desinfektion, säger VD Claes Lindahl.

Utbetalningen av den villkorade köpeskillingen kommer att ske stegvis och den första betalningen är ca 10 miljoner SEK i form av Intellego-aktier samt att Intellego investerar ca 10 MSEK i Feiyang, vilket ska användas till främst expansion. Betalningen och investeringen görs vid avtalssignering då samtliga aktier samtidigt överförs till Intellego. Om Feiyang lyckas dubbla omsättningen och vinsten de följande 3 åren så kan de få max ca 50 miljoner SEK i investering från Intellego samt Intellego aktier till ett värde om ca 50 miljoner SEK.

Detaljerna kring affären kommer att offentliggöras förutsatt att ett slutgiltigt avtal undertecknas.