Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar nu ett icke exklusivt avtal före bolagets UVC-produkter med det thailändska företaget Unitech Healthcare Co. Ltd, som är en ledande distributör av medicinsktekniska produkter och desinfekterande utrustning i Thailand. Distributören lägger samtidigt en order på EUR 20 000 för UVC standarddosimetrar med avsikten att inleda marknadsföring och försäljning. Avtalet löper i ett år och är det första distributionsavtalet som Intellego tecknar för den thailändska marknaden.

Försäljningsprognosen som Unitech Healthcare Co. Ltd utställt till Intellego skulle innebära beställningar för EUR 100 000 det kommande 12 månaderna, samt för det nästkommande året beställningar för EUR 200 000.

Mer info om distributören:
http://www.unitechhealthcare.com/index.php/Welcome/HomeEng

Om Intellego Technologies UVC dosimetrar

UVC dosimetrar används bland annat av hälso- och sjukvården för att verifiera att ytor har utsatts för tillräcklig energi i form av ultraviolett ljus för att döda bakterier, virus och sporer. Dosimetern, när den utsatts för ultraviolett ljus, ändrar färg, vilket ger användarna ett enkelt, effektivt och snabbt verktyg för att säkerställa tillräcklig desinfektion.