Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett så kallat term sheet med ett av Europas största bolag inom UV-strålning för industrin, verksamt på den globala marknaden. De ska nu lansera erbjudandet med Intellegos dosimetrar och appsystem till företrädesvis branscher inom desinfektion av livsmedel, läkemedelstillverkning och inom härdning.

Avtalsparten har under en tid genomfört utförliga tester av Intellegos dosimetrar och digitala plattform. De har tidigare sålt en annan färgindikator till sina kunder, men väljer nu att helt gå över till Intellegos dosimetrar och appsystem.

– Det anser att Intellegos teknik är stabil och tillförlitlig, sedan är appsystemet en vägande faktor att byta över till oss, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Bolaget som Intellego ingår avtalet med, har huvudkontor i Tyskland och är en av de största aktörerna inom UV-branschen i EU med en årlig omsättning på över 1 miljard SEK. Tanken är att avtalet ska ligga till grund för ett mer omfattande partneravtal vilket planeras vara klart senast i början av 2023.

För Intellego skulle en lyckad marknadslansering i detta segment innebära intäkter på 250-500 MSEK per år endast från sålda dosimetrar, det vill säga exklusive licensintäkter från Intellegos digitala plattform, vilket är baserat på Intellegos och avtalspartens beräkningar. För att nå ovan nämnda intäktsnivåer kommer det krävas flera års marknadsbearbetning, intäkter beräknas dock börja inkomma de närmaste månaderna.