Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett icke exklusivt LOI, Letter of Intent, med företaget Doneax som är Kinas största leverantör av Puls Xenons-utrustning, om att utveckla en dosimeter skräddarsydd för lamptekniken Puls Xenon, vilken bland annat används inom desinfektion.

Den nya dosimetern som utvecklas i samarbete med Doneax i Kina, uppskattas ta sex månader och därefter ska dosimetern lanseras. Enligt Doneax beräkningar för den kinesiska marknaden uppskattas en minimivolym som ger Intellego intäkter på cirka 1,2 miljoner USD och att det årliga estimerade försäljningsmålet uppgår till cirka 6 miljoner USD. Det årliga försäljningsmålet är i linje med de uppskattningar som Intellego ser på andra marknader.