Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett LOI med en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus, och som har en aktiv kundbas inom hortikulturbranschen. Avsikten är att ta fram produkter som ska hjälpa industriella odlare och konsumentodlare att optimera skördar med avseende på avkastning och kvalitet. Målet är att de nya produkterna ska vara utvecklade inom 6 månader då löpande leveranser ska påbörjas. Avtalet innebär att Intellego nu aktivt utvecklar produkter för ett nytt användningsområde och en ny global industri.

– Nu tar vi steget in i hortikulturbranschen tillsammans med en global kund, det finns ett stort behov av att mäta ljusexponering för växter och odlingar och på så sätt kunna maximera odlingar och skördar samt öka kvaliteten på dessa. Projektet innebär en avsevärd ökning av Intellegos möjliga marknad, det är också en kvalitetsstämpel på våra produkter och hur teknikplattformen kan användas inom nya områden eller branscher, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Förutsatt ett lyckat utvecklingsprojekt och kommersialisering beräknas Intellegos intäktspotential inom hortikulturbranschen vara 250-450 MSEK per år endast i Nordamerika. Intellego bedömer att möjligheterna att få fram produkterna inom tidsramen och med önskvärd funktion är hög, och målsättningen är att göra de första leveranserna inom sex månader. Bolaget som Intellego tecknat LOI med är en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus med en omsättning på över 1 miljard USD.