Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett Letter of Intent, LOI, med ett av världens största bolag inom UV-härdning om att utveckla dosimetrar anpassade för deras härdningsprocesser inom tryckkänsliga adhesiv. Avtalet innebär att Intellego öppnar upp ett nytt användningsområde för bolagets dosimetrar.

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Intellego ska nu i samarbete med ett av världens största företag inom UV-härdning utveckla dosimetrar som ska användas för att kvalitetssäkra produktionsprocesser och på så sätt undvika produktionsavbrott och säkra en acceptabel slutprodukt.

Bolaget som Intellego tecknar LOI med är europeiskt, ett av världens största företag inom UV-härdning för tryckkänsliga adhesiv och omsätter cirka 19 mdr EUR per år.

En uppskattning av marknaden från avtalsparten, som ser en global marknad för Intellegos dosimetrar för det avsedda applikationsområdet, skulle kunna innebära en årlig omsättning för Intellego på 150-300 MSEK, en bedömning som Intellego delar. Målsättningen är att de nyutvecklade dosimetrarna ska börja användas inom sex månader. Det finns ytterligare tillämpningsområden inom UV-härdning som Intellego kan använda dosimetrarna som utvecklas inom ramen för detta projekt.