Tillväxtresan fortsätter

Perioden april-juni 2021

  • Avtal för Pulse Xenon indikator värt minst 180 000 USD
  • Signerat avtal med dansk distributör värt minst 220 000 Euro
  • Uppsatt kvalitets och ledningssystem
  • Bolaget har påbörjat flera diskussioner med globala bolag gällande specialbeställda dosimetrar / indikatorer.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Anställd R&D chef
  • Första större ordern från Kina på 600 000 SEK
  • Testorder från Ushio för nya produkten 222nm
  • Signerat LOI med amerikansk aktör för att kommersialisera UV indikatorerna för konsumentmarknaden
  • Signerat distributionsavtal i Kina

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/