Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick i augusti-21 ett LOI med den amerikanska distributören Equilibrium47/Fahsal, avseende konsumentprodukten Smartsun UV-indikatorer (armband) för att utvärdera marknaderna i Nord- och Sydamerika. Marknadsutvärderingen är nu klar med positiva resultat och avtalsförhandlingar pågår gällande bland annat eventuell exklusivitet och volymer.

Equilibrium47/Fahsal är en ledande amerikansk distributör av produkter inom kosmetik, hälsa och solskydd, verksamma i både Nord- och Sydamerika.

I augusti kommunicerade Intellego att bolaget tecknat ett icke exklusivt LOI med Equilibrium47/Fahsal, med avsikten att kommersialisera konsumentprodukterna Smartsun UV-indikatorer i både Nord- och Sydamerika. Samtidigt lade Equilibrium47/Fahsal en testorder på USD 18 000 för att under högst sex månader utvärdera marknaden. Utvärderingen är nu genomförd och Equilibrium47/Fahsal vill gå vidare varför avtalsförhandlingar pågår. Den tidigare marknadsuppskattningen gäller, vilket förutsatt en lyckad kommersialisering skulle kunna innebära intäkter till Intellego i storleksordningen 180 MSEK per år.

Om Intellegos konsumentprodukt SmartSun
Intellegos UV-indikator mot konsumentmarknaden säljs och marknadsförs under varumärket SmartSun. Den finns i två format, armband och klistermärken, och är utformade för att indikera när en användare skall applicera mer solskyddsmedel eller förhindra solbränna och långvarig hudskada. Den bärbara UV -indikator ändrar färg utifrån mängden exponering av UVA/UVB. SmartSun-produkterna kan hjälpa användare att minska risken för överexponering och undvika konsekvenserna av för tidig hudåldring eller skada.