Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) avbryter den förvärvsprocess som inleddes i maj 2022 med Jiangyin Feiyang Instrument Co (”Feiyang”).

Intellego tecknade i maj 2020 en avsiktsförklaring om att förvärva majoriteten i Feiyang, en av Kinas ledande aktörer inom UVC-desinfektion. Bolaget har efter utförd due dilligence tagit beslut om att inte gå vidare med ett förvärv av Feiyang, eftersom det kinesiska bolaget inte lever upp till de bokföringskrav som ställts.

Intellego har pågående förhandlingar med andra bolag och hoppas inom kort kunna presentera detta för marknaden.