Att mäta och validera hygienrutiner och rengöringsprocesser är ingenting nytt inom sjukvården. Vanligt förekommande metoder är till exempel att applicera fluorescerande medel på olika ytor för att sedan åter belysa dem med UV-ljus, vilket gör att eventuell kvarvarande smuts och bakterier blir synliga. Men denna kontroll går nu att göra på ett mycket enklare sätt — med dosimetrar från Intellego, vars färgindikatorer direkt visar om UVC-enheten har avgivit en tillräcklig dos med UVC-strålning för att desinfektera ytorna.

Sedan coronapandemin bröt ut har UVC, ultraviolett ljus, fått mycket uppmärksamhet i bland annat media. Denna desinfektionsmetod är väl dokumenterad, effektiv och kraftfull och har använts under flera årtionden inom till exempel sjukvården. UVC har under de senaste åren blivit en allt vanligare metod för desinfektering i många olika miljöer och sammanhang.

— Nu finns det ett oerhört enkelt sätt att mäta, övervaka och validera effekten av UVC-desinfektion. Intellegos dosimetrar är papperskort eller självhäftande etiketter tryckta med så kallat fotokromatiskt bläck, som ändrar färg utefter vilken UVC-dos de bestrålas med. Personal som arbetar med rengöring och desinfektering behöver bara placera dosimeterkort eller dosimeteretiketter i rummet, på ytan eller i utrymmet som UVC-desinfekteras så ser man direkt när tillräcklig dos har uppnåtts, berättar Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

En studie från Signify och Boston University, publicerad i juni 2020, fastställer att SARS-CoV-2, det vill säga Covid-19 virus, desinfekteras till en hög grad med en UVC-dos på 22 mJ/cm2. Det är dock avgörande att kunna synliggöra effekten av desinfekteringen och på UVC-lampan kan man inte avgöra effekten, utan bara hur stor dos som avges. 

— Det viktiga är att veta hur stor dos som faktiskt träffar den yta som ska rengöras och nu behöver man inte längre fundera på hur 22mJ ser ut. Det är bara att titta på motsvarande färgfält på dosimeterkortet så får man direkt bekräftelse på att tillräckligt UVC-ljus har träffat ytan – och då vet man att man är på den säkra sidan.

Coronapandemin och dess konsekvenser har inneburit nya förutsättningar för sjukvården, där hög belastning i kombination med mycket hög smittorisk ställt krav på säkra, effektiva och enkelt mätbara rengörings- och desinfekteringsprocesser.

— Det har aldrig varit viktigare att upprätthålla hygien, smittskydd och säkerhet på sjukvårdsinrättningar och att kunna validera UVC-desinfekteringen är avgörande för att lyckas. Det handlar om liv och död, oavsett om det gäller SARS-CoV-2 eller multiresistenta bakterier.

Behovet av smitt- och infektionsskydd är dock inte begränsat till sjukvården och användningen av UVC har under de senaste två åren ökat kraftigt inom bland annat hotell- och restaurang, kontor och arbetsplatser samt offentliga miljöer.

— Desinfektering med UVC är ett avgörande grepp för att minimera smittspridning och göra miljöer inom både sjukvård och offentliga miljöer säkrare och tryggare. Man kan säga att UVC är ljuset som leder ut ur pandemin och på Intellego är vi stolta över att våra dosimetrar är en avgörande komponent i denna effektiva bakteriedödande process. Våra dosimetrar gör det osynliga UV-ljuset synligt och bidrar därmed till att desinfekteringsprocesserna blir mätbara, säkra och effektiva.