Tandläkarkliniker behöver precis som andra vårdinrättningar kunna erbjuda sina patienter och besökare en ren miljö och under början av pandemin ställdes detta på sin spets. På familjeägda Newtown Family Dentistry i Conneticut infördes därför UV-C-lampor för att desinfektera kliniken – och dosimetrar från Intellego används att synliggöra resultatet av den ultravioletta strålningen.

Varje natt, då kliniken är tom, utstrålar UV-C-lampor ett osynligt ultraviolett ljus i behandlingsrum, väntrum och resten av lokalerna. Runtomkring i rummen finns UV-C-dosimetrar i form av små kort eller stickers från Intellego Technologies utplacerade. Dosimetrarna indikerar att ett område, en yta eller ett rum har bestrålats tillräckligt för att vara desinfekterat. När Deidre M Condon och resten av personalen kommer till kliniken på morgonen ser de på dosimeterkorten att det osynliga ljuset har dödat virus och bakterier och kan då öppna kliniken för dagens patienter.

UV-C-strålning är ett beprövat, säkert och dokumenterat effektivt sätt att desinfektera rum, ytor och föremål. Eftersom ljuset och resultatet är osynligt behöver man dock, för att säkerställa strålningsresultatet, mäta och indikera att önskad dos är uppnådd. Dosimetrar från Intellego fungerar genom att en så kallad fotokromatisk färgindikator, enkelt uttryckt olika färgfält på en tryckt etikett, ändrar färg utefter UV-C-dos. Dosimetrarna finns i olika utföranden för att passa olika behov, rum och tillämpningsområden.

– Dosimetrarna gör oss trygga eftersom de bekräftar att UV-C-lamporna vi låtit installera i våra lokaler har strålat tillräckligt med UV-C-ljus för att miljön ska vara virusfri och säker – de gör det osynliga synligt för oss. När vi öppnar kliniken på morgonen kan vi känna oss säkra på att miljön innanför dörren är ren, säker och trygg för både patienter och personal.

Se filmen där ägare och personal på Newtown Family Dentistry berättar om hur UV-C-dosimetrar från Intellego ger dem och patienterna en säker och virusfri inomhusmiljö.

– Våra patienters och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet. Som tandläkare hanterar vi både blod och luftburna partiklar varje dag och när pandemin kom behövde vi extraordinära åtgärder för att skydda våra patienter och personal och kunna hålla kliniken öppen. Vi läste om UV-C-desinfektion och såg att detta skulle bli ett bra komplement till våra övriga rengörings- och hygienrutiner, ett extra skyddslager. Leverantören av UV-C-lamporna, Osram, rekommenderade användning av dosimetrar från Intellego, först för att ställa in rätt mängd UV-C-strålning som behövdes i våra lokaler och sedan för att kontinuerligt mäta och säkerställa tillräckliga resultat av bestrålningen, säger Deidre M Condon.

För tandläkarkliniken i Newtown och många andra liknande verksamheter har användandet av UV-C-dosimetrar gjort att de med självförtroende kan försäkra sina patienter om att det är tryggt att besöka dem och de har därför kunnat upprätthålla sin verksamhet även under pandemin. – Att som klinik eller vårdinrättning kunna indikera att man har goda hygienrutiner har blivit ett viktigt konkurrensmedel. UV-C-desinfektering är en både effektiv och ekonomisk metod för att avlägsna bakterier och virus, och när UV-C-dosimetrarna från Intellego så enkelt synliggör resultatet och kan våra kunder känna sig säkra på att de upprätthåller den hygienstandard som medvetna patienter idag kräver, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.