UV-härdning, eller härdning med ultraviolett ljus, används idag inom en mängd industrier som sysslar med olika former av ytbehandling, till exempel billackering, produktion av elektronik, medicinteknisk utrustning och tryckerier. Intellegos dosimetrar mäter effekten och indikerar när tillräcklig mängd UV-strålning som krävs för respektive process har uppnåtts. På så sätt optimerar dosimetrarna en redan effektiv och energibesparande process.

UV-härdning är en energismart och tidsbesparande teknik och processen kan användas på ytor som metall, plast, glas och trä. Det är en fotokemisk process där högintensivt ultraviolett ljus används för att snabbt härda eller torka bläck, lack eller fästmedel med UV-egenskaper. Processen uppstår när den UV-specifika ytbeläggningen träffas av UV-strålarna under tillräckligt lång tid. Det måste alltså vara en beläggning som är anpassad för UV-härdning för att processen ska fungera och vid rätt förutsättningar kan en yta härdas på sekunder.

Fördelar med UV-härdning:

  • Energisnål process med goda miljömässiga hållbarhetsegenskaper
  • Ökad produktionseffektivitet
  • Minskade produktionskostnader
  • Förbättrade produktegenskaper
  • Platsbesparande
  • Kan användas för härdning på känsliga underlag

Intellegos dosimetrar används för att indikera UV-effekt vid härdning av till exempel tryckkänsliga adhesiv. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att kvalitetssäkra produktionsprocesser, undvika produktionsavbrott och säkra slutlig kvalitet. Det tillkommer hela tiden nya tillämpningsområden för dosimetrar, i takt med att användningen av UV-strålning för en mängd olika tillverknings- och efterbehandlingsprocesser ökar.

Under 2021 påbörjade Intellego två olika samarbeten med globala och branschledande aktörer inom UV-härdning.